SPARREN EN NETWERKEN


Investeer in jezelf en je professionele ontwikkeling
Investeren in jezelf kost soms niet alleen veel tijd, maar vaak ook een berg geld.
Ben je lid van Vrouwen Netwerk Arnhem-Nijmegen (VNAN) , van VVAO Arnhem of VVAO Nijmegen, dan kun je investeren in jezelf met alleen een beetje tijd!

Uniek aanbod
Het Sparringproject van VNAN, VVAO afdeling Arnhem en VVAO afdeling Nijmegen biedt de unieke mogelijkheid om, niet alleen met je collega-netwerkers maar ook met initiatiefnemers van het project , ervaren managers, trainers en coaches uit de drie netwerken, te sparren over jouw specifieke vragen of situatie. Zo kun je:
 

Even lekker tegen iemand aanzeuren en ook nog een goed advies krijgen …..
Onzekerheden ventileren buiten de organisatie om, dus zonder represailles …..
Overleggen over de aanpak van die ene medewerker, dat specifieke probleem …..
Een nieuw idee even samen met iemand tegen het licht houden….
Samen mogelijke consequenties van een voorgenomen stap op een rijtje zetten ...
Of ….

Op het leden-deel van de websites (zie de ‘Galerij' van het Sparringproject) of via Noëlle Leufkens kun je bekijken met wie jij een keer zo’n gesprek zou willen voeren.
Verschillende netwerksters hebben hiertoe al het initiatief genomen. Ze zijn hier positief over en geven aan naar tevredenheid geïnvesteerd te hebben in hun professionele ontwikkeling.

Vorm
Een professioneel netwerk als VNAN of VVAO is bij uitstek een plek om door het uitwisselen van kennis en ervaring van elkaar te leren. Dit past ook in de doelstellingen van de netwerken waarin professionele loopbaanontwikkeling en empowerment belangrijke elementen zijn.
Sparringgesprekken, collegiale consultatie en intervisie zijn in dit verband gespreksvarianten die je op verschillende manieren kunt organiseren:
• in een één op één contact in een netwerk- of sparringgesprek of collegiale consultatie,
met een collega of sparringpartner uit een van de drie netwerken,
middels een persoonlijk gesprek of (digitaal) contact (telefoon, Skype, e-mail of linkedin)
• in (ad hoc) groepsverband dat, op eigen initiatief, fasegericht of themagericht is samengesteld. Voorbeelden daarvan zijn zowel bij VNAN als de VVAO te vinden (intervisiegroepen, kringen, ad hoc samengestelde groepjes van vier tot zes personen).

Sparringgesprekken , zoals vanuit dit project beoogd, vinden meestal een of twee keer plaats, soms met een follow up, wanneer bijvoorbeeld betrokkene besluit om gesprekken voort te zetten met een professionele coach. Soms kan de sparringpartner daarvoor zinvolle suggesties doen.

Effect sparringgesprekken
Je krijgt meer zicht op eigen ideeën en wensen, op je gedrag en handelen. Al uitwisselend en reflecterend vind je antwoorden en oplossingen voor de vraagstelling die je inbrengt. Zo kun je je professionele kwaliteiten ontwikkelen en /of een plan ontwikkelen voor je (levens) loopbaan.

Social media
Er is een linkedin-groep voor Arnhem-Nijmegen ingericht onder de naam ‘Sparren en Netwerken VVAO/VNAN’. Leden van de VNAN en van de VVAO van Nijmegen en Arnhem die bij dit project betrokken zijn of er in geïnteresseerd zijn, kunnen zich hiervoor aanmelden en elkaar zo online ontmoeten, informatie uitwisselen, met elkaar discussiëren en (succes-) ervaringen delen.
Deelname aan deze groep wordt sterk aanbevolen.


Ter info:
Werkwijze aanmelden linkedin-groep is beschreven in het Helpcentrum van Linkedin:
Ga op je startpagina in zwarte balk rechts bovenin op je foto-icoon staan en klik in het menu dat verschijnt het helpcentrum aan. Vraag naar: lid worden van een groep en je vindt beschreven hoe je een groep zoekt (in dit geval : Sparren en netwerken VVAO/VNAN) en hoe je je kunt aanmelden.
Vervolgens kun je aangeven hoe vaak je een emailbericht wilt ontvangen:
boven Helpcentrum: Privacy en instellingen aanklikken, tabblad communicatie openen, E-mail frequentie aanklikken, daarna op Groepssamenvattingen klikken en aangeven wat je wenst.


juli 2014
 

sponsors
ZO╔ Training & Coaching
links © VrouwenNetwerk Arnhem en Nijmegen 2018
/
   
venster sluiten